Jakie są zalety ORTAL?

Firma ORTAL wykorzystuje najlepsze materiały i sprawdzone techniki, uzyskując jedne z najwyższych wskaźników wydajności tego rodzaju kominków dostępnych na rynku i jest rozpoznawalny na całym świecie ze względu na swój niepowtarzalny styl i wysoką jakość produktów. Ortal ma konstrukcję bezramową (brak metalowej ramy otaczającej szybę) i przy użyciu płaskiego palnika ze stali nierdzewnej, który zapewnia silnie zrównoważoną wysokość płomienia i  wrażenie prawdziwego płomienia.

Jak włączyć kominek?

Za pomocą pilota naciśnij jednocześnie przycisk wyłączania (zasilanie) i strzałkę w górę (duży płomień) przez 2 sekundy. Towarzyszyć temu będą sygnały dźwiękowe informujące o uruchomieniu urządzenia.

Jak działa pilot?

Płomień może być sterowany bezpośrednio za pomocą pilota lub termostatu (wbudowanego w pilota) w zakresie 100% od niskiego do wysokiego. Nasze jednostki wyposażone są w elektroniczny zapłon. (termostat kontroluje tylko włączanie / wyłączanie płomienia, nie ma poziomów pośrednich)

Jak ustawić termostat?

Naciśnij przycisk ustawiania, aż wyświetlacz pokaże temp. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania, aż wyświetlacz temperatury zacznie migać. Za pomocą strzałki w górę (duży płomień) lub strzałki w dół (mały płomień) ustaw temperaturę na żądaną wartość.

Jak zmienić temperaturę?

Jak zmienić skalę temperatury na pilocie?
Za pomocą pilota wciśnij wyłącznik (zasilanie) i mały płomień (przycisk w dół). Spowoduje to zmianę wyświetlania z Fahrenheita i zegara 12-godzinnego na Celsjusza i zegar 24-godzinny.

Jak zmienić czas?

Jak zmienić czas na pilocie?
Naciśnij jednocześnie strzałkę w górę (duży płomień) i strzałkę w dół (mały płomień). Czas zacznie migać i za pomocą strzałki w górę (duży płomień) ustaw godzinę i naciśnij strzałkę w dół (mały płomień), aby ustawić minuty. Naciśnij off, aby ustawić.